CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH

Các chứng nhận và giải thưởng

Hơn 10 năm hoạt động, Hung Thinh Corp luôn quan tâm đến phát triển kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Với uy tín gây dựng trên thị trường cùng niềm tin nơi khách hàng, Hung Thinh Corp đã vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý:

 

 

NĂM 2017:

 

 


NĂM 2016:

 

 

 

NĂM 2015:

 

 

 

NĂM 2014:

 

NĂM 2013:

 

 

NĂM 2010:


Đối tác